Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost on üks meie põhitegevusi. Samas tegeleme metsamaa majandamisega ja ka teiste alltoodud tegevusharudega.

– ostame metsakinnistuid koos maaga;
– raieõiguse ost metsakinnistutele;
– hüpoteekidega metsakinnistute ost;
– raiutud metsakinnistute ost;

Meie jaoks on tähtis eelkõige kliendi rahulolu, keskkonnasäästlikkus ning jätkusuutlikkus. Metsa majandamisle ja metsa haldamisel lähtume eelkõige eeltoodud kriteeriumitest.

 

Mida peab teadma kui on plaanis metsakinnistu või raieõiguse ostu-müügitehing?

Raietöid ei tohi teostada ilma metsateatiseta. Metsateatist on võimalik taotleda piirkondlikust keskkonnaametist. Metsateatis on abiks ka müügitehingu hinnapakkumise koostamisel, kuid kindlasti vajalik siis, kui tegemist on raieõiguse müügitehinguga.

Metsakinnistu müügi korral on tegu notariaalse tehinguga, raieõiguse müügi puhul aga tavapärase eraisikute või juriidiliste isikute vahel sõlmitud tehinguga, seda notari juures kinnitada pole vaja. Kindlasti vajalik tehingu sõlmimisel kinnistu müüja isikut tõendav dokument ja juhul kui tehingut ei sõlmi kinnistu omanik, siis ka omaniku notariaalne volitus.

Kindlasti peab olema kinnistutel, mis on suuremad kui 5 ha, raietööde teostamiseks koostatud metsamajandamise kava. Kava peab olema sõltumata sellest, kas müüd raieõigust või metsakinnistut. Metsamajandamise kava väljastavad metsakorraldusettevõtted, see peab olema väljastatud litsenseeritud spetsialisti poolt ning kava kantud metsaregistrisse. Vajadusel oleme ka abiks metsakava koostamisel.

Et saada parimat pakkumist tee hinnapäring